Rezerwat Przyrody „Annabrzeskie Wąwozy”

Rezerwat przyrody: ,,Annabrzeskie Wąwozy” o powierzchni 55,83 ha, charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi wąwozami, zboczami o spadach dochodzących do 100 m i porastającymi je fragmentami lasu mieszanego, zachowanego w bardzo dobrej kondycji. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi tego obszaru są buczyny, łęgi i olsy. Bardzo bujna i obfita roślinność pozwala nam na zaobserwowanie ciekawych zbiorowisk florystycznych. Na przyległych do rezerwatu polanach zauważyć można ciekawe owady w tym rzadkie motyle.

W runie leśnym występują między innymi: konwalia majowa, zawilec żółty, gajowy, śmiałek darniowy oraz paproć orlica pospolita. Z jednego tu obecnych wzgórz rozciąga się wspaniały widok okalający całą okolicę. Na wzgórzu tym umieszczona jest dwu piętrowa wieża widokowa (w dobrym stanie).

Dzieci na terenie Rezerwatu Przyrody „Annabrzeskie Wąwozy” będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjno dydaktycznych w miejscowości Czerna, gdzie w 2012r. została utworzona nowa ścieżka edukacyjno – dydaktyczna na której realizowane będą zajęcia. Podczas warsztatów terenowych uczniowie będą zwiedzać rozległy park krajobrazowy utworzony w latach 1830 – 1840 na terenie dworskich łąk. Ukształtowano wówczas wielką centralną polanę, wzdłuż której dokonano rzędowych nasadzeń drzew. Wokół parku poprowadzono promenadę spacerową, a także założono liczne ścieżki obiegające łagodnymi łukami trawniki. Prawdopodobnie w wieku XVII usypano wał przeciwpowodziowy, ciągnący się kilka kilometrów wzdłuż brzegu Odry. W drugiej połowie XX wieku obiekt obsadzono aleją dębową, uzupełnioną w wieku XVIII.

Program wycieczki:

Podczas warsztatów terenowych uczniowie będą zwiedzać:

  1. rozległy park krajobrazowy utworzony w latach 1830 – 1840 na terenie  dworskich łąk.
  2. Pałac w Czernej
  3. Poznawać Faunę i florę