Ścieżki edukacyjne

Ścieżka przyrodnicza jest swego rodzaju szlakiem turystycznym, który został wyznaczony w terenie w taki sposób aby zaprezentować przyrodę  jako zespół elementów. Tworzą one system, będący środowiskiem w którym żyjemy, a jednocześnie spełniającym bardzo ważną rolę dydaktyczno-wychowawczą.
Na ścieżkach znajdują się liczne formy ochrony przyrody tj. rezerwaty przyrody, pomnik przyrody, indywidualne formy ochrony przyrody (ochrona gatunkowa roślin i zwierząt).
Aby zajęcia z ekologii mogły odbywać się przez cały rok, bez względu na pogodę, w wielu miejscach zostały wybudowane wiaty.