Obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”

Obszar chronionego krajobrazu Wzgórza Dalkowskie położony jest na krańcach północnych byłego województwa legnickiego.

Wzgórza Dalkowskie są częścią tzw. Gór Kocich, a chronologicznie należą do starszego zlodowacenia stanowiącego morenę czołową stadiału trzebnickiego. Ich budulcem są więc piaski, iły, żwiry trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Liczne pagórki i grzbiety (często bez nazw) są poprzecinane szerokimi dolinami i w odróżnieniu od morenowych wzgórz znajdujących się na ziemi lubuskiej, w ogóle nie posiadają  jezior rynnowych. Koło Dalkowa wzgórza osiągają najwyższą wysokość do 230 m. n.p.m. w tym rejonie ich deniwelacja (wysokość względna) dochodzi niekiedy do 100 metrów. Do piękniejszych wzniesień, z których roztaczają się malownicze widoki na okolicę należą: Bonowska Góra – 229 m. n.p.m. ,Dalkowskie Wzgórza – 230 m. n.p.m., Góra Świętej Anny – 175 m. n.p.m.