Rezerwat Przyrody „Buczyna Jakubowska”

Miejsce startowe: Jakubów – koło Sanktuarium św. Jakuba

Długość trasy: ok 3km

W programie wycieczki:

  1. Zwiedzanie Sanktuarium św.Jakuba
  2. Zajęcia z edukacji ekologicznej w Rezerwatu Przyrody „Buczyna Jakubowska”, a w tym m.i.n.:
  • zapoznanie się ze ścieżką edukacji przyrodniczej po Rezerwacie Przyrody „Buczyna Jakubowska”
  • historia i legendy źródełka św. Jakuba
  • określanie wieku drzewostanu

Informacja o Rezerwacie:

W dniu 05.01.2001 r. utworzono na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego (Dz. U. W. Dol. nr 2, poz. 22) rezerwat przyrody pod nazwą „Buczyna Jakubowska” o powierzchni 19,54 ha. Rezerwat został utworzony w celu zachowania unikalnych fragmentów starych lasów bukowych na Wzgórzach Dalkowskich, zróżnicowanych lasów liściastych z grupy grądów i łęgów z szeregiem chronionych gatunków flory i ornitofauny.

Dużą atrakcją są źródliska, z których jedno zostało obudowane i znane jest obecnie pod nazwą Źródła św. Jakuba oraz związana z nim legenda o uzdrawiającej mocy jego wody. Znajduje się tu stanowisko bluszczu pospolitego Hedera helix, rośliny objętej ochroną całkowitą. W 2003 roku utworzono na terenie rezerwatu ścieżkę edukacyjną, w celu podniesienia dydaktycznych walorów tego miejsca.